کارشناس اداری

شرایط احراز:

پر انرژی و دارای روابط عمومی قوی

حداکثر سن 30 سال

آشنایی با زبان انگلیسی

آشنایی با نگارش مکاتبات اداری

تسلط بر ICDL

 

وظایف و مسئولیتها:

پاسخگویی به مراجعات

نگارش نامه ها

هماهنگی و پیگیری مرسولات

هماهنگی فعالیتهای اداری بخش های مختلف شرکت

بایگانی

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *