خدمات شرکت بین الملل آسکو (آریا سینا کنترل)

بازرس صنعتی

بازرسی کالا

بازرسی خودرو

بازرس کالا – فلزات

بازرسی کالا – مواد معدنی

بازرسی کالا – مواد شیمیایی و پتروشیمی

بازرسی آسانسور

تضمین کیفیت

مشاوره

بازرسی مواد دارویی و پزشکی

بازرسی کشاورزی

بازرسی پروژه

پوشش جغرافیایی آسکو

دفاتر و نمایندگی های آسکو با پشتوانه نیروهای متخصص در اقصی نقاط جهان و ایران آماده ارائه خدمات به صنعتگران و بازرگانان به منظور تسهیل  سرعت بخشیدن به امار تجار بخش های مختلف دولتی است.

دفاتر خارج از کشور

هلند

امارات

چین

کره جنوبی

قزاقستان

برزیل