خدمات شرکت بین الملل آسکو (آریا سینا کنترل)

بازرس صنعتی

بازرسی کالا

بازرسی خودرو

بازرس کالا – فلزات

بازرسی کالا – مواد معدنی

بازرسی کالا – مواد شیمیایی و پتروشیمی

بازرسی آسانسور

تضمین کیفیت

مشاوره

بازرسی مواد دارویی و پزشکی

بازرسی کشاورزی

بازرسی پروژه

پوشش جغرافیایی آسکو

دفاتر و نمایندگی های آسکو با پشتوانه نیروهای متخصص در اقصی نقاط جهان و ایران آماده ارائه خدمات به صنعتگران و بازرگانان به منظور تسهیل  سرعت بخشیدن به امار تجار بخش های مختلف دولتی است.

دفاتر خارج از کشور

هلند

امارات

چین

کره جنوبی

قزاقستان

برزیل

گواهینامه ها، پروانه ها و تائیدیه ها

گواهینامه تایید صلاحیت
نهاد بازرسی از مرکز ملی
تایید صلاحیت ایران

پروانه بازرسی از سازمان

ملی استاندارد ایران

مجوز فعالیت از بانک

مرکزی جمهوری اسلامی

ایران

گواهینامه صلاحیت

خدمات مشاوره از سازمان

مدیریت و برنامه و بودجه